انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

معاون آموزشی دانشکده:

نام و نام خانوادگی: سیده فاطمه میر آقاسی رودکی

رشته تحصیلی: تاریخ و فرهنگ تمدن اسلام

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 معاون آموزشی دانشکده
 رئیس اداره آموزش دانشکده