رئیس دانشکده

سیده فاطمه میرآقاسی

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات: دکتری

شماره تماس: 02136728011    داخلی: 327

سوابق پژوهشی

الف- مجلات علمی پژوهشی isc

عنوان مقاله: برخی از آثار مسکرات بر زندگی انسان از نظر قرآن و سنت

 فصلنامه دین پژوهی فدک           نویسنده: میر آقاسی  سال چاپ 1390

ب- همایش های ملی

عنوان مقالات:

 1. پیامبر(ص) و مدیریت جامعه اسلامی، سال چاپ 1385  چاپ: کتاب همایش دانشگاه
 2. پوشش و آزادی چاپ 1385       چاپ: کتاب همایش دانشگاه
 3. اعجاز قرآن کریم سال چاپ 1387      چاپ: کتاب همایش دانشگاه
 4. نماز و اسرار آن سال چاپ 1388        چاپ: کتاب همایش دانشگاه
 5. جلوه هایی از اعجاز علمی قرآن در زمینه بهداشت، سال چاپ 1388 کتاب همایش دانشگاه
 6. نقش امام خمینی (ره) در قیام 15 خرداد42، سال چاب 1388 کتاب همایش دانشگاه
 7. زکات و آثار و برکات آن در جامعه، سال چاپ 1388 کتاب همایش دانشگاه
 8. مراحل تدریجی عفاف در قرآن کریم  سال چاپ 1390 محل چاپ: کتاب همایش دانشگاه
 9. نقش رهبری امام (ره) در قیام 15 خرداد سال چاپ 1390 محل چاپ: کتاب همایش دانشگاه
 10. رابطه حجاب وعفاف از نظر قرآن و سنت، سال چاپ 1394 محل چاپ: کتاب همایش دانشگاه

سوابق اجرایی:

 1. مدیریت گروه معارف اسلامی واحد از سال 1387 تاکنون
 2. معاونت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از سال 1394
 3. عضو شورای فرهنگی و ستاد اقامه نماز در واحدورامین ـ پیشوا