رئیس دانشکده

رئیس دانشکده

نام و نام خانوادگی: قاسم رنجبران

رشته تحصیلی: حقوق کیفری و جرم شناسی

مدرک تحصیلی: دکتر استادیار پایه 4            

عضو هیأت علمی گروه حقوق  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

 

الف ) سوابق تحصیلی

ردیف

مدرک تحصیلی و سال اخذ آن

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

معدل

1

دکتری تخصصی

1391

حقوق کیفری و جرم شناسی

دانشگاه شهید بهشتی

11/17

2

کارشناسی ارشد

1384

حقوق کیفری و جرم شناسی

دانشگاه شهید بهشتی

64/16

3

کارشناسی

1381

حقوق قضایی

دانشگاه تهران

20/17

 

 

ب ) عناوین و افتخارات

کسب رتبه اول در آزمون ورودی کتبی تخصصی دوره دکتری سال 1384 در گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی در دانشگاه تربیت مدرس و رتبه سوم پس از مصاحبه

کسب رتبه دوم در آزمون ورودی کتبی تخصصی دوره دکتری سال 1384 در گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی در دانشگاه  شهید بهشتی و رتبه دوم پس از مصاحبه

کسب رتبه پنجم آزمون سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی سال 1382 در گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

 

 

ج) سوابق آموزشی و تدریس :

ردیف

محل تدریس

موضوع تدریس

 
 

1

مقطع کارشناسی :

1_دانشگاه آزاد ورامین ، از سال 85 تا کنون

2_دانشگاه پیام نور مرکز ورامین سال های تحصیلی 84 إلی 88

حقوق جزای اختصاصی 2

حقوق جزای اختصاصی 3

حقوق جزای عمومی 3

آیین دادرسی کیفری 2

حقوق جزای اختصاصی 1

 

2

مقطع کارشناسی ارشد:

1 - دانشگاه علوم و تحقیقات واحد قزوین ، از نیمسال نخست سال تحصیلی 92-93 به مدت دو سال

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، دانشکده الهیات ، از نیمسال نخست سال تحصیلی 95-94 تاکنون

حقوق جزای عمومی 1

جرم شناسی

حقوق جزای اختصاصی تطبیقی

حقوق جزای اختصاصی 1

 

 

 

د) تالیف کتب ، مقالات و ترجمه ها :

ردیف

عنوان

سال چاپ

نام ناشر

1

تألیف کتاب خشونت بر زنان در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

1390

فرهنگ شناسی

2

تألیف مقاله «استقلال قاضی کیفری و آثار آن بر تحقق دادرسی عادلانه»

بهار 1392

مجله علمی پژوهشی   تحقیقات حقوقی  دانشگاه شهید بهشتی

 

 

ه) آشنایی با زبانهای خارجی :

ردیف

 نام زبان خارجی

میزان تسلط

ملاحظات

 

 

1

انگلیسی

خوب

قبولی در آزمون زبان MSRT T  با نمره کل 58 از 100

2

عربی

خوب

 

 

 

و) سوابق شغلی و اجرایی :

1 ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا از اردیبهشت 1393 تاکنون

2_معاونت آموزشی و دانشجوییِ دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا ، از آذر 1392 تا اردیبهشت 1393

3 مدیر گروه کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا از آذر 1394 تاکنون

4 - عضو کمیته مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا از مرداد 1394 تا کنون

5 - عضو هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا از آبان 1394 تاکنون

6 - عضو کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا از 1393 تاکنون

7- پژوهشگرِ مرکزِ مطالعاتِ معاونتِ حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه از سال 1384 تا 1388

8_وکیل پایه یک دادگستری (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز) از سال 1384 تا کنون

نحوه تماس :

پست الکترونیکی : [email protected]