کتابخانه دانشکده

         کتابخانه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

 نام ونام خانوادگی :حسین تاجیک     

سمت: سرپرست کتابخانه

معرفی کتابخانه:

کتابخانه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی در سال 1386 شروع به کار نمود و با افزایش فعالیتهای آموزشی و گسترش دانشکده و افزایش تعداد دانشجویان، منابع کتابخانه نیز گسترش پیدا کرد.

مشخصات کلی کتابخانه بدین شرح می باشد:

فضای کل کتابخانه:  300 متر مربع

فضای سالن مطالعه: 70 متر مربع

ظرفیت سالن مطالعه: 40 نفر

فضای مخزن: 230 متر مربع

تعداد منابع و کتب:

مرجع فارسی 286 جلد در 100 عنوان و تعداد عنوان کتب مرجع لاتین 80 جلد در 52 عنوان

عناوین کتاب غیر مرجع فارسی: 31240 جلد در 10000 عنوان

عناوین کتاب غیر مرجع لاتین: 2231 جلد در 600 عنوان

تعداد عنوان مجلات فارسی: 100 جلدی

تعداد پایان نامه باستان شناسی در مقطع کارشناسی : 290 جلد

تعداد پایان نامه رشته کارشناسی ارشد ادبیات : 610  جلد وکارشناسی ارشد الهیات : 50 جلد

بخش های مختلف کتابخانه شامل :

 1. بخش مخزن
 2. سالن مطالعه
 3. کتابخانه دیجیتال­
 4. بخش امانات وکتب مرجع

دانشجویان می توانند در پایگاههای اطلاعاتی که اشتراک آنها از طریق دانشگاه خریداری شده است مقالات تمام متن(full text) را دریافت نمایند و همچنین می توانند از CDهای نشریات و کتابها نیز استفاده کنند.

دسترسی به منابع کتابخانه به صورت دسترسی آزاد (open access) می باشد.

کلیه منابع موجود درکتابخانه در نرم افزارکتابخانه ثبت می شود و دانشجویان از طریق این نرم افزار می توانند کتابهای خود را جستجو کنند.

ساعات کار کتابخانه از ساعت 8 صبح الی 16 می باشد.

 

 

شرایط عضویت:

دانشجویان بایستی در ابتدا به عضویت کتابخانه علوم پایه در آیند و بعد کارت عضویت را تحویل مسئول کتابخانه دانشکده علوم انسانی دهند.  مدارک لازم 1.پرینت انتخاب واحد  2.عکس34

چگونگی به امانت بردن کتاب :

 1. دانشجویان موظفند شخصا با در دست داشتن کارت عضویت خود مبادرت به امانت کتاب نمایند.
 2. مدت امانت کتاب برای هر دانشجوی 15 روز می باشد و مدت مذکور تا 2 بار قابل تمدید می باشد.

نکات قابل توجه:

             جنانچه کارت عضویت مفقودگردیدبلافاصله به کتابخانه اطلاع داده شود

 • چنانچه کتابی سال انتشار آن جدید، یا استفاده آن زیاد باشد به مدت یک هفته یا کمتر امانت داده می شود، اما کتابهای قدیمی که استفاده کمتری دارند بر حسب نیاز کاربر می توان مدت امانت آن را افزایش داد.
 • مدت امانت مواد درسی و پر مراجعه می تواند با توجه به نیاز مراجعین به تشخیص کتابخانه کاهش یابد.
 • یک نسخه از هر عنوان کتاب فقط در محل کتابخانه  مورد استفاده قرار می گیرد و امانت داده نخواهد شد.
 • در صورت تاخیردربرگشت کتاب مشمول پرداخت جریمه خواهندشد و در صورت تکرار کارت عضویت توقیف خواهد شد (از یک ماه تا یک ترم) و چنانچه برای سومین مرتبه تخلف صورت گیرد کارت عضویت ابطال می گردد.
 • اگر به هر صورت منابع بدون اطلاع و موافقت کتابدار از کتابخانه خارج شود و یا منابعی که امانت داده نمی شوند از کتابخانه خارج شود فرد متخلف یک نیمسال تحصیلی از عضویت کتابخانه محروم خواهد شد.
 • چنانچه هر یک از منابع امات گرفته شده مفقود، مخدوش یا اوراق و تصاویری از آن بریده و ناقص شود امانت گیرنده موظف است عین اصل آن را تهیه و به کتابخانه تحویل نماید.
 • مجلات به هیچ وجه امانت داده نمی شود و تنها می توان از روی آنها زیراکس تهیه نموده و یا در سالن مطالعه کتابخانه آن مطالعه نمود.
 • کتابخانه دارای سیستم نرم افزاری جستجو کتاب و منابع می باشد.

 

 

راهنمای مختصرجستجودرنرم افزارتخصصی کتابخانه  :

 • برای جستجوی کتاب مورد نظر در رایانه کتابخانه، با توجه به رسم الخط فارسی، اگر به عنوان مثال، بدنبال منابع راجع به بیماری ها می باشید، لازم است هر یک از دو واژه بیماریها و بیماری ها را به طور مجزا امتحان نمایید.
 • وجود فاصله خالی بین عبارات برای نرم افزارهای جستجو کننده معنی دار می باشد لذا درج بیش از یک فاصله بین دو کلمه موجب عدم بازیابی صحیح منابع مورد نظر شما خواهد شد.
 • در جستجوهای خودحتی الامکان از کلمات انفرادی بجای درجه چند کلمه پشت سر هم استفاده نمایید زیرا درجه عبارات به دلیل امکان عدم همجواری کلمات موجب ریزش برخی از رکوردهای مفید در نتیجه جستجو خواهد شد.

ضوابط ومقررات مربوط به کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 • به امانت دادن کتاب برای دانشجویان فقط با ارائه کارت عضویت خود فرد، مقدور می باشد.
 • به همراه داشتن کارت عضویت جهت به امانت بردن کتاب، ضروری می باشد و با اعلام شماره عضویت کتاب ارائه نمی گردد.
 • هر دانشجو فقط 2 جلد کتاب می تواند به امانت ببرد.
 • هر دانشجو موظف است کارت عضویت خود را پرس نموده و در حفظ آن کوشا باشد و بدون کارت عضویت پرس شده، ارائه کتاب مقدور نمی باشد.
 • شماره تماس کتابخانه        14-36725011   داخلی  347