گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه ادبیات

رشته زبان و ادبیات فارسی از سال 1374 در واحد ورامین – پیشوا دایر می­باشد این رشته دارای چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می­باشد. مقطع کارشناسی ارشد دارای دو گرایش ادبیات محض و ادبیات تطبیقی است و دوره کارشناسی دارای دو گرایش ادبیات محض و دبیری ادبیات می­باشد. دوره دکتری از سال 1392 با یک گرایش محض فعالیت خود را آغاز نمود و هم اکنون درصدد برگزاری دوره دکتری با گرایش­های دیگر ادبی همچون ادبیات حماسی و ادبیات کودک می­باشیم.