گروه حقوق

رشته حقوق به عنوان یکی از رشته های آموزش عالی کشور در سطح دانشگاهها در حداکثر هشت ترم آموزش داده شده و پس از گذراندن کلیه واحدهای مربوطه، مدرک کارشناسی اعطا می شود.

هدف از تشکیل دوره کارشناسی رشته حقوق، آموزش اصول، فنون، مهارتها و دانشهایی است که جنبه اسلامی، عرفی و بین المللی داشته و از طریق کسب آنها افراد برای رفع نیازمندیهای قضایی و وکالت دعاوی در دادگستری، سردفتری اسناد رسمی، مشاوره حقوقی در وزارتخانه ها و موسسات و نهادهای دولتی و نیز غیر دولتی و به طور کلی کمک به احقاق حقوق مردم و کشور در سطح بین المللی مورد تربیت قرار می گیرد.