گروه آموزشی معارف

 

 

گروه معارف اسلامی:

   کلیه دانشجویان در تمامی رشته ها اعم از پیوسته و نا پیوسته می بایست 18 واحد دروس معارف اسلامی را اخذ کنند.

نکات مهم:

  1. درس تاریخ فرهنگ و تمدن برای کلیه دانشجویان ورودی 91 به بعد الزامی است اما دانشجویان قبل از 91 اختیاری تلقی می گردد.
  2. درس آشنایی با دفاع مقدس برای کلیه دانشجویانی که درس اختیاری دارند 2 واحد اختیاری عمومی تلقی می گردد.

گروه معارف اسلامی دارای 44 استاد می باشد که 6 نفر آنها عضو هیأت علمی می باشند و 3 نفر استادیار می باشند.