رئیس اداره آموزش دانشکده

مشخصات:
 

نام ونام خانوادگی :علی افشاری

وضعیت : استخدام رسمی در واحد از سال 1372

مشخصات تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته الهیات (تاریخ وتمدن ملل اسلامی)

تلفن تماس 021-36728012 -داخی 223

ایمیل :[email protected]