مدیر گروه

 

 

 

 

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی ندا هدایت

وضعیت:عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

گروه آموزشی:زبان انگلیسی

مرتبه علمی:استادیار پایه 17

ایمیل :[email protected] 

تلفن تماس :021-36728012-داخلی 264

مشخصات تحصیلی:

دکتری:  زبان شناسی همگانی              دانشگاه: آزاد اسلامی علوم تحقیقات

کارشناسی ارشد: زبان شناسی همگانی    دانشگاه: شیراز

کارشناسی:  زبان و ادبیات انگلیسی       دانشگاه : شهید باهنر کرمان

 

سمت  اجرایی:

میر گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد ورامین -پیشوا از آذر 92 تا کنون