مدیر گروه

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی محمدحسین بهشتی

وضعیت:عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

گروه آموزشی: حسابداری

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل :     [email protected]

مشخصات تحصیلی:

دکتری:  آمار             دانشگاه :  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال 92

کارشناسی ارشد: آمار  دانشگاه : شیراز در سال 87

کارشناسی:  آمار :      دانشگاه : علامه طباطبائی در سال85

 

سمت  اجرایی:

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از سال 94 تاکنون