مدیر گروه

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی ناصر افضل نژاد

وضعیت:عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

گروه آموزشی: الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

مرتبه علمی:استادیار

تلفن تماس :021-36728012-داخلی 253

آدرس الکترونیکی : [email protected]

مشخصات تحصیلی:

دکتری:  الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)            دانشگاه : واحد علوم وتحقیقات

کارشناسی ارشد: الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)  دانشگاه:  دانشکده الهیات تهران

کارشناسی: الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)         دانشگاه : پیام نور

تحصیلات حوزوی و اتمام کلیه پایه ها ( 1362تا 1377 )

 

سمت  اجرایی:

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- 1382 تا کنون

  • مدیر گروه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی -1388 تا 1392
  • مدیر گروه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی -1394 تا کنون
  • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا از سال 1391 تا کنون
  • عضو گروه مصاحبه کنندگان پذیرفته شدگان دانشجویان دکتری
  • عضو گروه ممتحنین ارزشیابی مدرسین حوزه های خواهران و برادران

 

سوابق آموزشی:

 

تدریس دروس مقطع : کارشناسی از  سال 82 تاکنون

تدریس دروس مقطع : کارشناسی ارشد از سال 90 تاکنون

مدرس دروس سطح حوزه های علمیه آیت الله مجتهدی ، چیذر ، مروی ، ایروانی و امام حسینعلیه السلام و ... از سال 1368 تا کنون